Navnenyt

Britta Andersen fylder 60 år

Direktør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Britta Andersen, fylder 60 år den 4. september 2021. Britta Andersen har gennem sit 21 år lange virke på Gammel Estrup stået for en rivende udvikling af det 91 år gamle museum, der i dag er det landsdækkende specialmuseum for dansk herregårdshistorie. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Direktør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum Britta Andersen, fylder 60 år den 4. september 2021. Britta Andersen har gennem sit 21 år lange virke på Gammel Estrup stået for en rivende udvikling af det 91 år gamle museum, der i dag er det landsdækkende specialmuseum for dansk herregårdshistorie.

Britta Andersen har siden år 2000 været direktør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. Hun er kendt som en energisk ildsjæl, der igennem de seneste 21 år har formået at skabe et moderne, professionelt museum med vægt på både forskning og formidling.

Museet rummer i dag en perlerække af enestående historiske interiører, historiske pryd- og nyttehaver samt en skovarbejderbolig. Museet har en aktiv skole- og kulturtjeneste, der er en vigtig garant for kultur og historie for børn og unge i lokalområdet, og står bag det nationale forskningscenter Dansk Center for Herregårdsforskning, der leverer forskning i verdensklasse.

Frontløber i forskning

Britta Andersen var i 2004 primus motor i forbindelse med oprettelsen af det nationale forskningscenter Dansk Center for Herregårdsforskning, som hun siden har været bestyrelsesformand for. Forskningscenteret har kontinuerligt arbejdet med den danske herregårdshistorie og udviklet forskningsfeltet. Centeret har således igennem årene udklækket adskillige ph.d.’er og stået bag en række publikationer og forskellige forskningsnetværk. Centeret var blandt andet initiativtager til det europæiske European Network for Country and Estate Research i 2015, som i dag styres fra Gammel Estrup og er en vigtig brik i den internationale forskning i herregårdenes kulturhistorie.

Herskab og tjenestefolk

Igennem sit 21 år lange virke har Britta Andersen sammen med en trofast og dedikeret stab af medarbejdere også formået at sikre formidlingen af alle aspekter af den danske herregårdshistorie med udgangspunkt i Gammel Estrup.

Første opgave var at sikre bygningen, så den kunne bevares for eftertiden, senere kom indretningen af de mange smukke sale og gemakker indenfor og en række byggeprojekter og genopretningsarbejder i de omfattende udearealer, der hører til museet.

Aktuelt har museet taget fat på et omfattende projekt, der skal sikre fortællingen om herregårdenes mange ansatte, der boede og arbejdede i udkanten af herregården – på lofter, i kældre og i hemmelige gange og trapper. Museet har som led i denne satsning påbegyndt et post.doc projekt om tjenestefolk. Samtidig er det lykkedes museet at hente 24 mio. kr. fra AP Møller Fonden til et nyt tag, der skal sikre formidling på lofterne, og rejst finansiering til indretning af kælderen, der skal udnyttes til formidling af tjenestefolkenes liv allerede i løbet af 2022.

For fremtiden

Den overordnede vision med det store arbejde, Britta Andersen har stået bag på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, har hele tiden været at gøre kultur og historie nærværende for offentligheden – ikke mindst børn og unge – ud fra en overbevisning om, at netop kultur og historie er absolut nødvendigt for menneskers liv, succes og lykke. Det er en vision, der kræver opmærksomhed, masser af arbejde og tydelig retning – noget som Britta Andersen indtil videre har repræsenteret igennem 21 år og forsat vil stå for de kommende mange år.

Kommentarer