Kultur

De usynlige mennesker: Foredragsrække om herregårdens tjenestefolk

Foto: Wikimedia Commons.

Tjenestefolkene udgjorde størstedelen af menneskene på de danske herregårde igennem århundreder. Men de kunne ikke ses, og er heller ikke blevet behandlet ret meget i den danske herregårdsforskning. Ved en foredragsrække på Gammel Estrup i september kan man få et glimt af tjenestefolkenes hemmelige verden.

De danske herregårde var gennem århundreder enorme husholdninger med mange ansatte. Tjenestefolkene holdt det store hus i gang og sørgede for, at godsejeren kunne føre en herskabelig tilværelse. De havde deres gang i udkanten af herregården – i kældre, på lofter og i hemmelige gange og på trapper – så selvom de udgjorde langt den største del af de folk, der boede på herregården, var de stort set usynlige i dagligdagen.

De tre første torsdage i september kan man kigge med ind i tjenestefolkenes hemmelige verden, når tre forskere fortæller om forskellige

aspekter af tjenestefolkenes liv og virke. Tjenestefolkenes hemmelige verden Ved det første foredrag i rækken kan man høre ph.d. Kristine Dyrmann fortælle om tjenestefolkenes rum, trapper og gange på 1700-tallets Gammel

Estrup. Herregården dannede rammerne for familien Scheel, som udgjorde herregårdens herskab, men også for deres ansatte, tjenestefolkene. Fra rengøring over madlavning og børneopdragelse, undervisning og administration var de ansatte en integreret del af herregårdens liv. Samtidig kunne de ansatte være bosat uden for hovedbygningen, og dermed kunne de også have andre opgaver og identiteter i lokalsamfundet. I forbindelse med foredraget kommer deltagerne med på en rundvisning rundt i Gammel Estrups hemmelige gange, kamre og korridorer, hvor tjenestefolkene færdedes.

Torsdagen efter kan man høre cand.mag Charlotte Marie Brühe Jensens foredrag om tjenestefolkene og herskabets anvendelse af rummene på herregården Clausholm i perioden fra det blev opført af Grev Conrad Reventlow i 1690’erne til dronning Anna Sophies død i 1743. I takt med at behov ændrede sig, ændrede indretning og rumfordeling sig.

Foredraget dykker ned i disse ændringer og fortæller om husholdet, boligforholdene, det interne hierarki imellem de ansatte, og hvilken adgang de ansatte havde til de enkelte rum på herregården i perioden. Ved det tredje og sidste foredrag i rækken tager ph.d. Per Seesko publikum med på rejse med foredraget ”Tjener på rejsen eller stedfortrædende husfader?” Et vigtigt led i en adelsmands uddannelse var en flerårig uddannelsesrejse, der typisk gik gennem flere europæiske lande, og både kunne indeholde ophold ved universiteter og andre, mere alment dannende aktiviteter. Foredraget tager udgangspunkt i de såkaldte præceptorer, der i 1500- og 1600-tallet fulgte unge adelsmænd på deres uddannelsesrejser, og deltagerne bliver klogere på forholdet mellem herre og tjener på rejsen, og om den adelige husstand i Renæssancen i et bredere perspektiv.

Praktisk info

  • Foredragene er torsdag den 2., 9. og 16. september
  • Prisen er 125 kr. Ønsker man at høre alle tre foredrag er prisen 300 kr.
  • Prisen inkluderer entré og foredrag samt kaffe og kage.
  • Tilmelding til museumsbutikken@gammelestrup.dk eller T 8648 3001.
  • Betaling i døren.

Kommentarer