Kultur

Det Grønne Museums landbohistoriske have fylder 25 år

Foto: Det Grønne Museum

Et af Det Grønne Museums hjerter har jubilæum, men banker stærkere end nogensinde: I efteråret er det 25 år siden, at gæster for første gang kunne opleve haven med de mange gamle danske sorter.

I efteråret 1996 klippede den daværende museumsdirektør Henrik Vensild snoren til den nyanlagte historiske køkkenhave på det daværende Dansk Landbrugsmuseum. Nu hedder museet Det Grønne Museum og direktøren Anne Bjerrekær, men haven – den ligger der stadig. Den 5. september bliver den fejret med gratis adgang til museets have- og udeområdet, Madens Hus og en buket af aktiviteter for alle gæster, der har lyst til at fejre haven og den levende kulturarv. Hvorfor egentligt en historisk køkkenhave? Den Landbohistoriske Have består af seks af de otte havebede, som fremgår af et oversigtskort over Gammel Estrup Herregård fra 1803, og en stor del af haven ligger det samme sted som den oprindelige. I dag går gæsterne rundt blandt de mange bevaringsværdige, gamle danske sorter, som dyrkes i tæt samarbejde med NordGen og universiteterne i København og Aarhus. Bevaringsarbejdet sikrer både de sorter, der er blevet dyrket gennem historien, men medvirker også til den viden, som ligger til grund for fremtidens klimasikrede, modstandsdygtige og højtydende sorter. Historien smager også. Det er noget både gæster og kokke har nydt godt af i årevis. Gæster må smage løs af afgrøderne, og kokke har udviklet nye retter baseret på de historiske sorters smag. Det gælder både kendte, etablerede kokke, men også de nyeste spirer under uddannelse på de af landets kokkeskoler, som jævnligt besøger haven og Madens Hus.

Fuldt program

Dagen fejrer vi med gratis adgang til haven, museets udeområde og Madens Hus. Områderne vil være fyldte med aktiviteter, som blandt andet kokke, der laver mad af råvarer fra haven, som der naturligvis skal smages på, liv i de historiske køkkener med museets frivillige, stande, en fotoudstilling med billeder fra havens levetid og et besøg af supersmageren Lisbeth Ankersen. Sammen med gæsterne undersøger hun de fem sanser: Hvordan smager en farve? Hvordan føles en lyd? Borgmesteren i Norddjurs, Jan Petersen, kommer og overrakker haven en gave – et valnøddetræ, som han planter. I Væksthuset kan man møde Haveholdet fra Norddjurs Kommune, og i selve haven står en vandreudstilling om kulturplanternes vilde slægtninge, der netop er udarbejdet i samarbejde mellem NordGen og de nordiske lande. Hele programmet bliver gjort tilgængeligt på www.detgroennemuseum.dk/detsker.

Fakta om haven

• Haven blev anlagt i 1993, består af 6 bede og er anlagt ud fra et oversigtskort over Gammel Estrup herregård fra 1803. En stor del af haven ligger i dag det samme sted som dengang.

• Haven drives økologisk – som resten af museets udeområder og landbrug.

• Langt de fleste frø kommer fra NordGen, der bl.a. kendes for deres ”dommedagsboks” i Svalbards grundfjeld, hvor der gemmes kopier af mange af verdens planter. Resten kommer fra forskellige leverandører, som fx Landsforeningen Frøsamlerne, og bidrager altid med en god historie eller smagsoplevelse.

• Til dagligt passes haven af Norddurs Kommunes Havehold. Haveholdets består af 2 pædagoger, 2 gartnere og 12 – 20 borgere i beskyttede stillinger. Udover haven passer de også en stor del af museets øvrige udeområde. De holder til dagligt til i en af museet bygninger, Gregersens Hus.

Hvad: Den Landbohistoriske Haves 25 års jubilæum.

Hvor: Randersvej 4, Gl. Estrup, 8963 Auning

Hvornår: 5. september, kl. 10 – 16

Pris: Gratis adgang til have, udeområder og Madens Hus. Adgang til museum og udstillinger: 100 kr. for

voksne / Under 18 år: Gratis adgang – adgangen gælder også til Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Kommentarer