Grenaa

Få en sø af gode historier i gratis omvisning

Kolindsund er også historien om de mange mennesker, der gennem tiden har arbejdet i sundet – fra det hårde slid med afvandingen til arbejdet på de store sundgårde, som blev anlagt af Aktieselskabet Kolindsund. Her ses sundgården Benzonshøj i 1942 med folkehold og heste. Foto: Grenaa Egnsarkiv

Kulturlandskab og naturområde. Klimasikring og landbrug. Slægtshistorie og biodiversitet. Der er mange sider på historien om Kolindsund i Museum Østjyllands særudstilling ‘Kolindsund – søen, der deler vandene’.

Benyt chancen for at dykke lidt længere ned under overfladen på emnerne, når udstillingens tilrettelæggere nu viser rundt i udstillingen og fortæller om det omdiskuterede sund.

Det er gratis at være med, men husk at tilmelde dig på museets hjemmeside.

Omvisning 10 november

Torsdag 10. november kl. 14 til 15.30 er der arrangeret omvisning i særudstillingen.

Det er gratis at deltage, men man skal huske at tilmelde sig på museumoj.dk.

Særudstillingen markerer 150-året for afvandingen af Jyllands største sø. Omvisningen på museet i Grenaa tager udgangspunkt i de temaer, som udstillingen er bygget op om: Kulturlandskab, natursyn og biodiversitet, klima og ikke mindst fremtidens Kolindsund, som ofte debatteres i lokale medier.

”Udstillingen er blevet taget utrolig godt imod af vores gæster, og vi oplever en meget stor interesse for Kolindsunds historie – og også for det landskab, der er ude i sundet nu, ” fortæller museumsinspektør Tina Bjerregaard, som er en af udstillingens tilrettelæggere og omviser på dagen. 

”Folk efterspørger foldere og vil vide mere! ”

Hvad skal vi med landskabet?

Særudstillingen på Museum Østjylland er en aktualitetsudstilling, og mange af udstillingens emner er en del af den offentlige debat. Biodiversitet, natur og klima diskuteres som aldrig før, og Kolindsund er et oplagt eksempel på et sted, hvor alle de ret komplekse perspektiver indgår.                              

”Kolindsund er jo bare altid en god historie! Og særligt i dag, hvor emner som klima og natur virkelig har fået plads. Derfor er det også vigtigt, at debatten er nuanceret, så man får alle perspektiver med. For det er slet ikke så enkelt endda – og det er ikke kun et spørgsmål om vand eller ej. Det er det, vi har forsøgt at ramme med udstillingen, og det er også vores fokus, når vi viser rundt, ” forklarer Tina Bjerregaard.

”Vi oplever faktisk, at mange af vores gæster bliver overraskede, når de oplever udstillingen, især i den del der handler om klima. Mange tror for eksempel, at Kolindsund er lavbundsjord. Men det er hovedparten af landbrugsjorden i sundet faktisk ikke! ” 

For mere information om omvisningen kontakt museumsinspektør Tina Bjerregaard på tlf. 4048 6530 eller på tb@museumoj.dk 

Kommentarer