Auning

Gammel Estrup bliver regional partner i Skoletjenesten

Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum skal være regional partner i den nationale skoletjeneste. Skoletjenesten er det nationale videnscenter for eksterne læringsmiljøer, der arbejder for at styrke og udvikle læringsrum uden for skoler, daginstitutioner og ungdomsuddannelser. Målet er at gøre kultur, natur og kunst til et grundelement i børn og unges læring og dannelse. 

Skoletjenesten har eksisteret på Sjælland i over 40 år, men har først de seneste to år udvidet til resten af landet. Da Skoletjenesten skulle udpege en ny regional partner i Region Midtjylland, faldt valget på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, der igennem en årrække har satset målrettet på formidlings- og læringstilbud i museets historiske rammer: 

”De eksterne læringsmiljøers autentiske læringsrum, som for eksempel Gammel Estrups historiske rammer, bidrager positivt til børns udvikling, trivsel og dannelse. Det ved vi af erfaring her på museet, hvor vi i mange år har arbejdet med forløb for børn og unge, hvor der er fokus på at opleve historien og mærke den gennem sanserne. Ikke mindst børn i udsatte positioner kan have glæde af denne tilgang til læring, og når undervisningen flyttes ud af klasseværelset, får vi mulighed for at arbejde med andre læringsformer, der tilgodeser de børn, der eksempelvis ikke er læsestærke. Vi har længe gjort en forskel for børn og unge her i Norddjurs, og nu glæder jeg mig meget til at udbrede, styrke og udvikle viden om eksterne læringsmiljøer i hele regionen”, siger Helle Ingerslev Kristensen, der er museumsinspektør for børn og unge ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Regionalt netværk 

En af de første opgaver for Gammel Estrup er at etablere et nyt netværk for de eksterne læringsmiljøer i Region Midtjylland. Her kan alle museer,  naturskoler, institutioner og foreninger, der arbejder med uddannelse og læring være med. Helle Ingerslev Kristensen fortæller: 

”I princippet kan alle, der arbejder med tilbud til børn, der har et  dannelsesmæssigt sigte, deltage i netværket. Netværket skal styrke de  eksterne læringsmiljøer overalt i regionen og være et sted, hvor man kan sparre med hinanden og dele sin viden. Man vil også altid kunne spørge mig om de problemstillinger, man støder på i arbejdet med børn og unge i eksterne læringsrum. Og det vil også være gennem netværket, at jeg deler nyheder, viden og best practice fra Skoletjenestens nationale arbejde”. 

Det nye netværk lanceres ved et kickoff-arrangement i Silkeborg den 12. oktober 2022. Her kan netværkets medlemmer hilse på hinanden, møde Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og påbegynde det  gode samarbejde omkring de mange spændende eksterne læringsmiljøer i regionen. 

Kommentarer