Auning

Gammel Estrup og Det Grønne Museum holder Hubertusjagt for børn

Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

De yngste museumsgæster kan både ride på kæpheste og høre mere om heste og jagt i historien, når de to museer holder en særlig Hubertusjagt for de allermindste den 12. november. 

I ulige år afholdes der traditionel Hubertusjagt på området, men i år skal publikum ikke snydes, og museumsformidlere på de to museer har slået sig sammen for at arrangere en Hubertusjagt på kæpheste særligt for de mindste børn. 

Man kan medbringe sin egen kæphest og prøve en opstillet bane på gårdspladsen, og har man ikke en kæphest, kan man låne en. Undervejs står museernes dygtige formidlere klar til at fortælle om jagthistorie og hestehold gennem tiden, og man kan efterfølgende komme med på en særlig børnevenlig rundvisning inde på herregården Gammel Estrup. 

Det er gratis for børn at være med, og på denne dag kan hvert enkelt barn ovenikøbet tage en voksen gratis med. Billetten giver adgang til både Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Det Grønne Museum. 

Hubertusjagt 

Jagt var oprindeligt tæt knyttet til de danske godser og blev dyrket som fritidsbeskæftigelse af kongefamilien og adelen. På Gammel Estrup har flere af greverne således været ivrige jægere, og man havde også altid en skytte ansat til at pleje og regulere områdets vildt. 

Den særlige Hubertusjagt, som stadig afholdes i dag, markerer jagtårets afslutning. Her rider man ad en markeret rute med forskellige udfordringer og spring undervejs. To af rytterne rider forrest med rævehaler på den røde jakke og styrer jagtfeltet gennem ruten. Forrest i feltet ridder Masteren med sin høje hat og styrer tempoet. Efter jagten følger gerne en god jagtmiddag, hvor man kan dele jagthistorier på kryds og tværs.

Program

  • Kl. 11: Kæpheste-banen åbner. 
  • Kl. 12.30: Kåring af vinder af Hubertusjagten og uddeling af diplomer til alle deltagende børn. 
  • Kl. 13 og 13.30: Det Grønne Museums formidler fortæller om parforcejagt – forløberen for Hubertusjagten. 
  • Kl. 13 og 13.30: Gammel Estrups formidler viser rundt på slottet og fortæller om, hvordan en herremand og en greve havde heste, og hvordan hestene var en del af både hverdagen og jagten på herregården.

Kommentarer