Kultur

Guldkorn – ny udstilling om forædling på Det Grønne Museum, Gl. Estrup

Foto: Det Grønne Museum

Klima, CO2, biodiversitet og behov for mad til flere mennesker i en snart varmere verden. Vores fremtid er for alvor i spil, men d. 15. oktober åbner Det Grønne Museum på Gl. Estrup en udstilling, hvor der stilles skarpt på én af de mulige løsninger – planteavlsforædling.

I Danmark blev vi bønder for 6000 år siden, og lige siden har vore forfædre arbejdet med og udvalgt de bedste kornkerner og planter. Men i de sidste 150 år er det for alvor gået stærkt. Vi tænker måske ikke over det, når vi hver dag kører igennem det danske landskab med store dyrkede marker næsten overalt, men de moderne forædlings- og dyrkningsmetoder har øget udbytte og forsyningssikkerhed – og er dermed blevet væsentlige redskaber i kampen mod sult. Men hvordan kom vi egentlig hertil – og hvor stor en rolle kan og bør planteforædling spille nu og i fremtiden?

Det er et af de spørgsmål, som Det Grønne Museums nye udstilling Guldkorn stiller. Og svarene – dem får du redskaberne til selv at dykke ned i. Du følger i udstillingen den kulturhistoriske fortælling om stenalderens første kerner, det vigtige øl, landboreformer, træforædling, mekanisering, kemiens indtog, stordriftslandbrug og økologi. Og mellem museumsgenstandene vokser animerede kornmarker op omkring gæsterne, mens eksperter i digital form tager de besøgende i hånden og guider dem gennem højtflyvende teorier, arvelove -og fakta.

Museumsdirektør Anne Bjerrekær ser frem til at åbne den nye udstilling: ”Jeg glæder mig som et lille barn til juleaften! Guldkorn var egentlig programsat til sidste år i anledning af Pajbjergfondens 100 års jubilæum, men –som alle ved- så kom der jo lige en nedlukning af landet i vejen. Hvor museet i øvrigt fik travlt med at dokumentere historien om nedlukningen af minkerhvervet. Men nu står udstillingen her, og vi er rigtigt glade for at have haft mulighed for at arbejde sammen med Danmarks fremmeste eksperter på området. Nu glæder vi os bare til at åbne – og til at dele den med alle andre!”

Prøv selv

Det har været vigtigt for museet, at de besøgende selv får lov at prøve – og er medskabere af udstillingen. I hjertet af lokalet er der derfor placeret et laboratorie, hvor planteforædlere i helfigur fortæller om deres arbejde. Og her kan man selv – ud fra krydsningsforsøg og molekylær forædling –finde sine egne svar på nogle af fremtidens problemstillinger. 

Design din egen bygsort -og vind et ÆGTE guldkorn!

Museet har i samarbejde med bygforædlere på Nordic Seed udviklet et spil med ægte data, hvor man kan prioritere bygkornets egenskaber ned i mindste detalje. Med udgangspunkt i Nordic Seeds bedste bygsorter kan man designe sin helt egen sort. Skal der f.eks. lægges vægt på egenskaber som sygdomsresistens eller udbytte? Eller begge dele? Når planten er færdigudviklet, får du at vide, hvor godt den vil præstere – og så gælder det om at give den et godt navn. Eksperterne fra Nordic Seed vælger nemlig en vinder ud fra navnet. Og den heldige vinder et ÆGTE guldkorn! 

Samarbejdspartnere:

En særlig tak til Pajbjergfonden, for økonomisk støtte, og til Nordic Seed for faglig sparring og introduktion til moderne forædling.  

I udstillingen kan man møde digitale udgaver af flg. eksperter: 

Rikke Bagger Jørgensen – Seniorforsker emeritus/Tidl. Medlem Etisk Råd 

Mickey Gjerris – Lektor i bioetik/tidl. Medlem Etisk Råd 

Anders Borgen – Direktør og agronom, Agrologica 

Birgitte Skadhauge -Vicepresident og Forskningsdirektør, Carlsberg Laboratorium 

Kasper Henricksen – Direktør, Overgaard Gods 

Per Kølster – Formand, Økologisk Landsforening 

Asbjørn Børsting – Direktør, Dakofo og præsident for EU´s Foderorganisation (FFEAC) 

Jens Due Jensen -Leder af bygforædling, Nordic Seed, Dyngby

Jihad Orabi – Leder af molekylær forædling, Nordic Seed, Dyngby 

Lisanne Kjær Wieland – Leder af Frølaboratoriet, Nordic Seed, Dyngby 

Rasmus Hjortshøj – Vinterbyg-forædler, Sejet Planteforædling 

Roos Marina Zaalberg – Postdoc Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, AU

Hvad: Ny udstilling på Det Grønne Museum

Hvor: Randersvej 4, Gl. Estrup, 8963 Auning 

Hvornår: Fra 15. juni

Pris: Entrébillet koster 100 kr. frem til 26/11, derefter er prisen 110 kr. Altid gratis adgang for børn u. 18 år. Billetten gælder også til Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

SE MERE: www.detgrønnemuseum.dk/guldkorn

Kommentarer