Debat og politik

Lokale folketingspolitikere mødtes til debat på på Gammel Estrup

Gammel Estrup var rammen om Sensommerdebatten 29. august. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

En lang række østjyske folketingsmedlemmer – og kandidater til det kommende folketingsvalg – havde finpudset argumenterne og smurt stemmebåndene til sensommerdebat på Gammel Estrup, hvor et af dagens temaer naturligvis handlede om museer og landets mange

andre kulturperler. 

Den smukke riddersal på herregårdsmuseet øst for Randers var mandag eftermiddag godt fyldt op med interesserede borgere, som var mødt frem for at høre de lokale folketingsmedlemmer diskutere politik – og de fik valuta for pengene. 

Udgangspunktet for diskussion var blandt andet regeringens løfte om en reform på museumsområdet, og blandt både tilhørere og politikere var der bred enighed om, at man bør se på strukturen for de statslige tilskud til museerne for at sikre en fair fordeling af midlerne og kulturelle tilbud af god kvalitet. Også på landet. 

Randers Kommune er repræsenteret på ’Borgen’ med tre lokale folketingspolitikere, og ved dagens debatmøde kunne de godt 50 tilhørere møde Charlotte Broman Mølbæk fra SF, Michael Aastrup Jensen fra Venstre og Socialdemokraten Malte Larsen, som hver især kom med deres bud på dagens emner.

På kulturområdet lagde Michael Aastrup vægt på vigtigheden i at borgerne i et område som Østjylland også i fremtiden sikres adgang til områdets museer og kulturinstitutioner.

– Vi har desværre indrettet støtten til mange af vore kulturinstitutioner, så de hvert andet eller fjerde år skal søge om forsat bevilling. Det er – undskyld udtrykket – en åndsvag ordning, fordi det jo gør livet usikkert for den enkelte institution, når de ved udløb af en periode, ikke ved om de er inde i tilskudsvarmen eller ej. Vi skal igang med en museumsreform, der sikrer en langsigtet planlægning for vores museer, menner Michael Aastrup.

Charlotte Broman Mølbæk var også meget konkret i sit indlæg om kulturpolitiken. Hun mener, at hele området skal tænkes påny, så der sættes andre prioriterinsgrammer op, end det er tilfældet i dag, når der skal peges på bevillinger.

– Helt overordnet skal vi stille spørgsmål om, hvad vi vil i forhold til kunstområdet, hvad vi vil i forhold til den kulturhistoriske del, og ikke mindst, hvordan vi prioriterer i forhold til den lokale dimention, sagde Charlotte Broman Mølbæk.

Malte Larsen kom i sit indlæg ind på, at landets museer og kulturen som helhed er en vigtig del af både uddannelse og almindelig dannelse, og han brugte blandt andet Gammel Estrups historie i en socialdemokratisk optik.

– Her på stedet og på de mange omkringliggende godser har der arbejdet hundreder af tjenestefolk, og det var dem, sammen med arbejderne og husmændene, som dannede Socialdemokratiet for godt 150 år siden. 

– Det er en vigtig del af vores historiefortælling, og derfor skal vi hele tiden have in mente, hvad det er, som skaber vores dannelse. Hvad kommer vi fra, og vil vi bruge noget af den viden, vi har om vores fortid til at udvikle vores nation og vores lokalområde.

I forlængelse af debatten om kultur blev forholdet mellem land og by mere generelt debatteret. Her blev både kulturinstitutionernes rolle, adgang til realkreditlån på landet, offentlig transport og service fremlagt som områder, der må ses på i forhold til at opretholde det gode liv på landet. 

Moderator på debatten var regionsrådsformand Anders Kühnau, så der var naturligt nok en del fokus på sundhed i debatten, hvor blandt andet kultur på recept, nærhospitaler og mangel på arbejdskraft i sundhedssektoren samt børn og unges trivsel blev diskuteret. 

Årlig sensommerdebat 

Efter den politiske debat, var Gammel Estrup vært ved åbent kaffemøde i herregårdshavens Orangerier, hvor borgerne og den fremmødte presse kunne få en snak med politikerne på tomandshånd.

Museumsdirektør ved Gammel Estrup, Kasper Steenfeldt Tipsmark, håber at sensommerdebatten kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed på herregårdsmuseet.

– Som lokal kulturinstitution ser vi det som vores opgave at understøtte den demokratiske samtale. Det er vigtigt, at østjyderne får mulighed for at møde deres lokale folkevalgte, og det er vigtigt, at politikerne møder de mennesker, som de laver politik for. Derfor har vi arrangeret denne sensommerdebat her på Gammel Estrup, sagde Kasper Steenfeldt.

Kommentarer