Samfund

Metaldetektorer skal øge sikkerheden i Psykiatrien i Region Midtjylland

AUH Psykiatrien i Skejby. Foto: Region Midtjylland

Fremover får medarbejdere i Psykiatrien i Region Midtjylland mulighed for at scanne flere patienter med metaldetektorer. Det er blot et af flere tiltag, der skal styrke sikkerheden for både patienter og personale.

Udvidet brug af håndholdte metaldetektorer og en særlig taskforce, der skal indsamle og udvikle yderligere sikkerhedsforanstaltninger, er blot nogle af de tiltag, som Psykiatrien i Region Midtjylland har sat i gang for at øge sikkerheden på de psykiatriske afdelinger i det midtjyske.

– Vi har i den seneste tid desværre set voldsomme hændelser, hvor psykiatriske patienter har været involveret. Jeg kan godt forstå, at den slags episoder kan skabe utryghed både hos vores medarbejdere, vores patienter og deres pårørende, siger Tina Ebler, hospitalsdirektør i Psykiatrien i Region Midtjylland, og uddyber:

– Der må ikke være tvivl om, at sikkerheden for både medarbejdere og patienter har højeste prioritet i Psykiatrien, og derfor udbygger vi nu vores arbejde med tryghed og sikkerhed med en række tiltag – ligesom vi undersøger muligheden for at gøre mere på længere sigt.

Siden juni har personalet på de retspsykiatriske sengeafsnit i Viborg og Skejby rutinemæssigt scannet patienter med håndholdte metaldetektorer for at finde skjulte metalgenstande efter f.eks. udgang.

Nu udvides sikkerhedsproceduren også til ambulatorierne i retspsykiatrien, og samtidig åbner ny lovgivning for – ved mistanke – at bruge metaldetektorerne på de almene psykiatriske ambulatorier. Inden metaldetektorerne bliver taget i brug i ambulatorierne, skal ledere og medarbejdere i første omgang afklare, hvilke patientgrupper der skal omfattes, og hvordan det skal ske i praksis.

Mulighed for helkropsscannere

Udover indførelsen af håndholdte metaldetektorer i både retspsykiatrien og dele af almenpsykiatrien, er der nedsat en særlig taskforce af ledere og medarbejdere fra Psykiatrien. Her er opgaven at komme med forslag til, hvordan sikkerheden på tværs af Psykiatrien kan forbedres.

Desuden undersøger Psykiatrien mulighederne for at bruge såkaldte millimeterscannere ved retspsykiatriske sengeafsnit. Det minder om den type helkropsscanner, som mange vil kende fra sikkerhedskontrollen i lufthavne.

– Det er ret omfattende, og der er flere forhold, som vi skal have undersøgt nærmere, inden vi har det samlede billede af muligheder og begrænsninger ved denne type scannere, siger Tina Ebler.

Bygger ovenpå

De nye tiltag bygger oven på det eksisterende arbejde med sikkerhed i Psykiatrien.

– Vi har i dag en meget omfattende sikkerhedsmodel, som bl.a. indeholder kompetenceudvikling, hvor alle medarbejdere uddannes i forebyggelse af konflikter, og vi har præcise retningslinjer for risikovurderinger af patienter. Derudover har alle medarbejdere naturligvis alarmer, og vi ser løbende på, om der er brug for f.eks. tilpasninger i den fysiske indretning af vores lokaler, siger Tina Ebler.

Hun understreger, at langt de færreste psykiatriske patienter er farlige, og at man ikke på grund af enkelte hændelser skal skære alle med psykisk sygdom over én kam:

– Det har vi som ledere og medarbejdere i psykiatrien en helt særlig forpligtelse til at være opmærksomme på. Men det betyder ikke, at vi skal gå på kompromis med sikkerheden. Den er altid afgørende, afslutter hun.

Kommentarer