Navnenyt

Museumsdirektør stopper efter 22 år på Gammel Estrup

Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Britta Andersen, der har stået i spidsen for Gammel Estrup

Danmarks Herregårdsmuseum siden år 2000 stopper til maj

2022. Museet siger dermed farvel til en lokal ildsjæl og drivkraft,

der igennem sit lange virke har udviklet herregårdsmuseet på

Djursland fra et støvet stolemuseum til et internationalt

anerkendt specialmuseum for hele den danske

herregårdshistorie.

Det er med vemod, at Britta Andersen forlader Gammel Estrup, men efter et

langt aktivt arbejdsliv er det tid til at lade nye kræfter tage over, siger

museumsinspektøren, der fyldte 60 år tidligere på året:

”Jeg har sammen med mine dygtige ansatte været på en

eventyrlig rejse med Gammel Estrup gennem de seneste 22 år. Stedet har

udviklet sig helt fantastisk, og vi står et sted nu, hvor jeg føler, at jeg godt

kan slippe tømmen. Jeg har gennem min karriere været meget væk

hjemmefra, og nu glæder jeg mig til at bruge mere tid sammen med min

mand, børn og børnebørn”, siger hun.

Gammel Estrup har i Britta Andersens tid gennemgået en

fuldstændig restaurering, hvor alle rum er blevet istandsat, så de nu fortæller

om generationers daglige liv på de danske herregårde, herregårdshaven er

blevet genetableret med pryd- og nyttehaver med tilhørende bygninger og

Skovarbejderhuset i Lunden er blevet genopført. Museet har desuden fået

udvidet sit ansvarsområde til at omfatte alle landets 730 herregårde, og

Gammel Estrup har i dag et internationalt anerkendt forskningscenter og en

omfattende kulturtjeneste, der udvikler tilbud til børn og unge.

Nye kræfter på det gamle gods

Fremtiden byder nu på nye spændende opgaver på Gammel Estrup. Blandt

andet skal museet i gang med en omfattende restaurering af tag og lofter,

ligesom kælderen skal istandsættes og indrettes i den kommende tid:

”Kælderen under sydfløjen er ved at blive omdannet til at rumme

nye brugergrupper, herunder den vigtige skoletjeneste. Desuden skal taget

over alle tre fløje skiftes med masser af nye muligheder for udvikling

forude. Endelig tages i det kommende halve år de første skridt til lancering

af en ny banebrydende digital tyendedatabase med viden om alle

danskeres historie, og der er et stort udviklingsarbejde i gang på den

internationale arena, hvor Gammel Estrup står i spidsen for et netværk

med medlemmer fra 15 europæiske universiteter og museer”, siger Britta

Andersen.

Der igangsættes snarest en ansættelsesproces af en ny direktør, der

sammen med Gammel Estrups faste medarbejderteam skal videreføre det

gode og vedkommende arbejde, som museet er kendt for.

Kommentarer