Kultur

Ny Herregårdshistorie med særligt fokus på tjenestefolk

Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

For syttende gang udgiver Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum antologien Herregårdshistorie med en lang række artikler om forskellige emner, der relaterer sig til de danske herregårdes historie. Denne gang med ekstra fokus på herregårdens mange ”usynlige” mennesker – nemlig tjenestefolkene. 

Herregårdshistorie 17 retter søgelyset mod herregårdenes hushold og de mange ansatte, der holdt de store huse og produktioner i gang og dannede baggrund for, at godsejerfamilierne kunne føre en herskabelig tilværelse. ”Herregårdens ansatte udgjorde langt den største del af herregårdens mennesker, men de er på flere måder en mere usynlig befolkningsgruppe end for eksempel de herskaber, de tjente. Dette gjorde sig gældende på fortidens herregårde, hvor diskretion var en del af arbejdsbeskrivelsen, og det gør sig gældende i nutidens historieforskning. Det råder vi med Herregårdshistorie 17 bod på med bogens første del, som består af syv fagfællebedømte artikler, der belyser forskellige emner under temaet herregårdens hushold”, fortæller Signe Boeskov som er leder af Dansk Center for Herregårdsforskning og temaredaktør på bogen. 

Temaet videreføres i bogens anden del, der indledes med en artikel om Medhjælperloven af 1921. Dernæst følger artikler om teglværket ved Auning nær Gammel Estrup, lensafløsningen på Gammel Estrup i 1921, herregårdsfotografiets udvikling samt tre artikler om herregården Sønderskov om henholdsvis herregårdshaven, en gæstebog og malede tapeter. 

Herregårdshistorie er forum for den aktuelle forskning og formidling af de danske herregårdes historie. Herregårdshistorie er vokset over årene, så bøgerne i serien i dag er over 300 sider lange og rummer en række fagfællebedømte artikler. Udviklingen er muliggjort takket være generøs støtte fra Fabrikant Albert Nielsens og Hustru Anna Nielsens Fond. Herregårdshistorie 17, der udkommer 27. november 2021, henvender sig til alle med interesse for herregårde og dansk kulturarv. 

Kommentarer