Kultur

Ny udstilling kaster lys over overset befolkningsgruppe på Gammel Estrup

Gammel Estrup åbnede 18. juni 2022 udstillingen ”Kælderen – et blik ind i tjenestefolkenes verden”. 150 mennesker var mødt frem for at indvie kælderen, der igennem en række nyistandsatte rum fortæller historien om herregårdens tjenestefolk for 100 år siden. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Udstillingen ”Kælderen – et blik ind i tjenestefolkenes verden” består af en række nyistandsatte rum i kælderen under herregården Gammel Estrup. Rummene er indrettet, som de kunne have været for 100 år siden for herregårdens tjenestefolk. Med kælderrummene giver Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum herregårdens arbejdende folk en plads i historien, som de hidtil ikke har haft. 

I den nyrestaurerede kælder på Gammel Estrup fortæller museet om den del af herregården, der dannede rammen om tjenestefolkenes liv. Blandt andet Borgestuen, hvor tjenestefolkene spiste ved langborde og i øvrigt tilbragte deres sparsomme fritid. Rummene i kælderen var uundværlige for herregårdens daglige drift, men usynlige udadtil og meget langt fra herskabets fine stuer: 

”I kældrene under hovedbygningen bevæger vi os ned i tjenestefolkenes verden, hvor herskabet kun sjældent kom. Her finder vi mange af de funktioner, der knyttede sig til herregårdens husholdning såsom brændekælder, vaskekælder, spisekamre, viktualierum, vin- og ølkælder, stryge- og rullestue og borgestuen. På nogle herregårde lå også køkkenet og flere af tjenestefolkenes værelser i kælderen”, fortæller museumsinspektør Marie Aaberg Andersen, der har været projektleder på istandsættelsen af kælderen. 

På opdagelse i tjenestefolkenes verden 

Som en del af den nye udstilling er der også indrettet et særligt oplevelsesrum for børn og nysgerrige sjæle. Her kan man gå på opdagelse i historien om livet for herregårdens arbejdende folk og mærke den på egen krop. Man blandt andet lege i et legekøkken med støbejernskomfur, klæde sig ud og lytte til forskellige fortællinger fra herregårdens verden. Marie Aaberg Andersen fortæller: 

”Herinde må man røre ved alting, man må åbne skuffer og låger og løfte de tunge jerngryder fra komfuret. Man må tage tøjet på og kravle ind i tønderne, og man bliver mødt af et lydbillede, der tager én direkte tilbage til livet på en travl herregård for 100 år siden”, forklarer hun.

Oplevelsesrummet er sammen med kælderens øvrige rum en del af  museets faste udstilling, og Borgestuen og oplevelsesrummet er indrettet, så det også kan anvendes til særlige arrangementer, events og forløb for såvel private grupper som firmaer og skoleklasser.  

Fundamentet for historien 

Forudsætningen for den nye udstilling i kælderen under Gammel Estrup er en restaurering af rummene. De var i meget dårlig stand og ramt af massive fugtproblemer, der truede resten af den monumentale hovedbygning. Kælderen har derfor gennemgået en større istandsættelse gennem det sidste halve år, hvor der er blandt andet er indsat en klimaskærm under gulvet, så fugten fra det højtstående vand fra voldgraven ikke trænger ind i kælderens rum og videre op i stueetagen. 

”Restaureringen af kælderen har muliggjort formidlingen af den vigtige fortælling om herregårdens tjenestefolk, men det har i høj grad også sikret fundamentet for selve herregården og dens beståen mange år fremover”, siger Marie Aaberg Andersen. 

Restaureringen og nyindretningen af kælderen på Gammel Estrup er muliggjort med støtte fra Louis-Hansen Fonden, C.A.C. Fonden, Augustinus Fonden, Norddjurs Kommune, William O. Berntsens Fond, Knud Højgaards Fond, Slots- og Kulturstyrelsen og William Demant Fonden. 

Fakta

• Udstillingen ”Kælderen – et blik ind i tjenestefolkenes verden” kan opleves på Gammel Estrup fra 18. juni 2022. 

Gammel Estrup er Danmarks herregårdsmuseum. Museet har  eksisteret siden 1930 og beskæftiger sig med alle aspekter af  herregårdshistorien herunder arkitektur og landskab, kultur og  historie, landbrug og økonomi i både nationalt og internationalt  perspektiv. 

Gammel Estrup huser Dansk Center for Herregårdsforskning, der er  nationalt og internationalt samlingspunkt for 

herregårdsforskningen. 

• Gammel Estrup har knap 100.000 besøgende årligt sammen med nabomuseet Det Grønne Museum.

Kommentarer