Ørsted

Tankevækkende historier om tyske flygtninge på Djursland

Foto: Ebeltoft Byhistoriske Arkiv(B3417)

Da 2. verdenskrig lakkede mod enden, blev millioner af tyskere drevet på flugt fra deres hjem i det dengang østlige Tyskland. Forfulgt af den sovjetiske hær søgte mange mod Østersøen og tog flugten via skib til Danmark.

I februar og marts 1945 ankom en kvart million flygtninge til Danmark. De blev indkvarteret over hele landet, og cirka 3.000 af dem endte på Djursland.

Hør om tyske flygtninge i det østjyske, når arkivar Martin Mauritzen fra Ebeltoft Byhistoriske Arkiv gæster Ørsted Bibliotek og fortæller tankevækkende historier fra de første efterkrigsår.

Der er entré.

Foredrag: De tyske flygtningelejre på Djursland, mandag den 14. februar 2022 kl. 19 – 20.30 på Ørsted Bibliotek, Rougsøvej 73B, 8950 Ørsted.

Billet 50 kr. inkl. kaffe og kage. Købes på museumoj.dk under ”Kalender”. 

I foråret 1945 blev de tyske flygtninge indkvarteret på skoler, hoteller, forsamlingshuse og sommerhuse over hele landet, men efter befrielsen blev flygtningene samlet i større lejre.

På Djursland blev der oprettet fire større lejre: Tirstrup, Graaske, Stabrand og Hevring.

Her levede flygtninge deres liv i de rammer, de nu fik.  

”Hvis man dykker ned i historien om de tyske flygtninge, findes der fantastisk interessante fortællinger fra dem, som oplevede lejrene på tæt hold. Både fra tyskernes side og fra danskernes. De personhistorier er med til at give nuancer til fortællingerne om en tid, der tit betragtes som meget sort-hvid, ” fortæller arkivar Martin Mauritzen.

Mor og børn på flugt

Til foredraget kan du blandt andet høre den dramatiske historie om flygtningebrødrene Gerhard og Werner, der som de fleste andre tyskere fra Vestpreussen flygtede, da de russiske soldater nærmede sig den tyske grænse. Sammen med deres mor og yngre søskende flygtede Gerhard og Werner til det endnu besatte Danmark. Her blev flygtningene fordelt rundt omkring i hele landet på skoler, i forsamlingshuse – og som det var tilfældet for Gerhard og Werners familie vedkommende, på en feriekoloni 

Krigen er slut, hvad skal vi nu?

Da Tyskland kapitulerede i maj 1945, strømmede en stor usikkerhed ind over alle tyske flygtninge: Hvad ville fremtiden byde dem i et fremmed land, hvor de i bedste fald blev tolererede, men ikke accepterede? Tyske flygtninge i Danmark befandt sig nemlig i et land med stort tyskerhad efter besættelsen, og hvor velviljen overfor selv civile tyskere, voksne som børn, var lille.

”Jeg tror ikke, at flygtningelejrene på Djursland er et emne, som mange kender til i dag. Det er nemlig en side af besættelsen, der ikke blev eller bliver talt så højt om – nok på grund af de noget kummerlige forhold, som de tyske flygtninge levede under i lejrene, ” fortæller Martin Mauritzen. 

Han vil til foredraget fokusere på livet i de djurslandske lejre, og på hvad det ville sige at være flygtning i den usikre tid efter 2. verdenskrig.

Der serveres kaffe og kage til foredraget på Ørsted Bibliotek. 

Kommentarer